Matematikkoppgaver for den videregående skole. (Vk I Elektro)
Oppgavene skal løses uten bruk av regnemaskin.

2 + 3 ∙ 4=

11 - 5 : 2=

5 + 1 ∙ 2=

10 - 4 : 3=

3 ∙ 1 + 6=

8 : 4 - 2=

4 ∙ 2 + 3=

15 : 5 - 2=

5 - 2 ∙ 3=

90 + 10% av 90=

9 - 1 ∙ 4=

110% av 90=

5 ∙ 3 - 2=

90 - 10% av 90=

4 ∙ 7 - 3=

10% av 90=

1
1
+ =
2
4
1
1
=
2
4
3
1
=
4
2
3
1
+ =
4
2

7 ∙ 0,5=

30 : 0,5=

1
2
=
2
4
1
1
: =
2
4

(5 + 2)(5 + 2)=

7(5 + 2 ∙ 1)=


Elevens navn:____________________________
Dato:__________________________