Facit


Jeg har delt ut regneoppgavene til circa 100 elever ved den videregående skolen, på elektrolinjen. Jeg har kviet meg litt for å lave en facit, for jeg ønsker ikke at noen skal føle at de ikke mestrer disse oppgavene. Det vil - som alle vet - skape tapere. Derfor har jeg lavet en ny type facit. Denne faciten er en såkalt demokratisk facit. Da dreier det seg ikke lenger om mestring, men om hva man mener er det riktige svaret. Alle meninger er i følge den moderne pedagogikk like meget verd (unntatt meningene til Adolf Hitler, selvfølgelig). Det jeg gjorde, var å samle inn alle besvarelsene. Dernest satte jeg opp en tabell som viste hvilke svar det var lettest å enes om. Litt overaskende blev svarene som følger :

14                3
7                  2
9                  16
11                1
9                  99
32                99
13                81
25                9
3/4               1/4
1/4               1 1/4
3,5               60
1/8               2
49                49

Svarene er ført opp i samme rekkefølge som oppgavene. Dette åpner for en ny type matematikk. Akkurat som det oppstår nye grammatikkregler som følge av utviklingen, må det naturligvis også oppstå nye regler for matematikken når massene er enige om det. Det første skrittet er tatt.