Øll
Jeg er blitt lei av giftig industriøll, så fra nu av laver jeg mitt eget. Til dette trenger jeg et bryggeri.På kjøkkenbenken står tappetårnet.
I kjelleren står fatene. Dette fatet karboneres, og står for tur til å havne i kjøleskapet.
Fatene er ganske tunge, så for å løfte dem oppi kjøleren, har jeg et system med løpekatt og  kran. Dette er ikke en øllkran.
Fra kjøleskapet går linjen opp til tappetårnet på kjøkkenet.
Jeg har byttet ut den moderne kjettingtaljen med en ordentlig differensialtalje. Denne bråker ikke, også er den mye sikrere. Ikkeno' bremsedritt eller annen komplisert mekanikk.Hjem, tilbake til Bilder