Lysmålerombygging


Building an adapter to use two Silver oxide batteries for two Mercury battery equipment.

Til fotografering har jeg kjøpt noen gamle lysmålere. Disse blev i sin tid forsynt med spenning fra kvikksølvbatterier, men disse er efterhvert blitt forbudt å benytte for miljøets skyld. Det som var så fint med kvikksølvbatterier var at de holdt spenningen stabil helt til de utåndet. Lysmålerfabrikantene utnyttet dette da de fabrikerte målerne, og unnlot å installere egne spenningsstabilisatorkretser i disse. Da det blev forbudt å benytte slike batterier, fikk brukerne et problem. Dette problemet har jeg  forsøkt å løse. Jeg har kjøpt sølvoksydbatterier, som har den samme gode egenskapen, men disse leverer for høy spenning. Slik senker jeg spenningen:

Jeg har kjøpt en messingskive hos Clas. Av den har jeg klippet to små skiver.Jeg har rundet skivene pent, slik at de passer godt der det skal sitte et batteri.På Skinnlåven har jeg kjøpt skinn som jeg klipper likedan som messingskivene. Skinnbiten legger jeg mellem to messingskiver som isolasjon.Jeg har loddet en diode, 1N4148, mellem messingskivene og adskilt disse med skinnbiten. Den nykonstruerte spenningssenkeren er om lag 1 mm tykk. Den legger jeg i bunnen av batteriholderen. Nå må jeg kjøpe sølvoksydbatterier med samme diameter som originalbatteriene, men som er 0,5 mm tynnere. Vips, så har jeg korrekt spenning, og kan måle lys med Gossen N100, Gossen Luna-Pro og Gossen LunaSix. Gossen Multibeam går på alkaliske batterier, og er ikke spenningsavhengig.


Hjemme
, tilbake til Bilder
free tracking