Lassisbål


Jeg har hatt besøk igjen, og det hele utviklet seg til å bli et minisymposium. Lassis er en hedersbetegnelse som vi bruker på mennesker som ikke er så flinke til å gå i takt. Den mest kjente lassisen er vel Tommaso Aniello d'Amalfi. Forarbeidet til bygging av lassisbålet var selvfølgelig nøye planlagt på forhånd, så ting gikk efter planen.Først skaffet jeg to fat, som jeg på forhånd hadde fått rengjort på et verksted der de kan håndtere slikt avfall som det blir av vaskingen. Lokket skjæres av.
Lokk og bunn er skåret av, og det laves et snitt i siden på fatet. Omkretsen skal skrenkes inn, så det fjernes en stripe på omtrent fem tommer fra siden av fatet.Fatet er klemt sammen, med en tommes overlapp. Sidene skrues sammen med plateskruer.
Det skjæres ut åpninger nær bunnen av fatet. Dette skal hjelpe til med lufttilgang til bålet.
Det slisses i toppen, for at det skal gå lettere å træ det reduserte fatet inn i kappen.
Bunnen i ytterkappen ventileres og skjæres løs. Den skal brukes som løs bunn i innerkammeret.
Vi må ha lufting nederst i kappen.
Det innerste fatet punkteres høyt oppe for å slippe inn varm luft til flammen. Varmluften oppstår mellem det innerste fatet og kappen, og antenner røkgasser, slik at bålet blir rentbrennende.Kappen er trædd på, og vi har begynt å varme oss.
Bålet samler ilden fint, og røkgassene er antent.Her er en filmsnutt, som viser bålet. Noen har mistet en boks i bålet, og den klarer vi neppe å fiske ut. Bålet er filmet før det blev ordentlig varmt, så noe røkgass synes.
Dagen efter studerte jeg resultatet. Vi hadde nok vært litt ivrige med å fylle bålet med ting, så fatet var temmelig fullt av aske. Med litt tålmodighet ved påfylling, brenner alt opp. Man må sørge for kontinuerlig gjennemtrekk, så forsvinner alt på magisk vis. Her har jeg spredd asken pent utover plenen.Det viste seg at føttene blev temmelig myke da de glødet, så neste bål vi laver blir uten føtter. Det er like greit å skru fast innerdelen i kappen som vist. Den glødende bunnplaten var også presset gjennem bunnen. Det lønner seg nok ikke å rote så kraftg i bålet når det er varmt.Hjemme, tilbake til Bilder.