Norges landbrugs høiskole


Jeg har vært en tur på landbrukshøyskolen, og der tok jeg bilder. Slik ser det ut der:Dette er sikkert hovedbygningen. I fronten av denne kan man lese " NORGES LANDBRUGS HØISKOLE". Det er herfra jeg har hentet tittelen til denne katalogen. Det er visst ikke en høyskole lenger, men et universitet.Dette er inngangspartiet. Fra gammelt av har skolen drevet mest med planter og gryn, men likevel er det dyr over døren. Byfolk vet ikke hva disse dyrene heter, så hvis jeg hevder at det er gris, ku, hest og sau kan ingen knipe meg i unøyaktighet. Figuren som holder lampen kaller jeg for en drage.På siden av hovedbygningen ligger en pytt. I den svømmer ender.Dette er gammel byggeteknikk. Det kalles bindingsverkshus. Her inne hadde smeden sitt verksted, men han er kastet ut nu. Dette bildet viser hvor lite dynamikk det faktisk er i farvefilm. Skyggepartiene er undereksponerte, mens langveggen er overeksponert.På plassen rett ved pytten finnes et stort tre. Det passer bra på en landbrukshøyskole.Som nevnt lenger opp er det fuktighet i området.Her er nok til et helt måltid. Er disse spiselige?
Dette huset har en helt annen stil enn de andre. Sprøtt.Bilde av et trappehus i en av fløyene. Mange av husene er strøkne, men her trenges opp-pussing.
Skarpt lys gir sterke farver. Her kan vi se at de tar opp-pussing alvorlig.Elever ved skolen.Bilde fra pytten. Inne i buskene svømmer en and. "Hvordan står det til med deg, da?" spurte jeg. "Gakk," svarte den lakonisk.Hjemme, tilbake til Bilder
site stats