HDR-fotografering


Noen ganger har et motiv svært vekslende lys. Dette gjør at et fotografiapparat kan ha vanskelig for å fange detaljer i de mørkeste og de lyseste partiene. Slike motiver har det vi kaller "High Dynamic Range", eller "HDR" i dagligtalen. Det store spennet kan vi komprimere, slik at vi får et fotografi med ekstremt lite dynamikk. Det ironiske navnet på et slikt fotografi er "HDR-fotografi", altså et fotografi som til tross for navnet inneholder et minimalt belysningsmessig spenn. Den musikalske ekvivalenten blir som å sammenligne ekte musikk med musikk avspilt med en DAB-radio. Noen synes at det er bedre enn originalen. Slik gjør man:Man tar tre eller flere billeder av det samme motivet - et riktig eksponert, et overeksponert, og et undereksponert. Mange kaller dette for "bracketing". Det er lurt å bruke et fotostativ, om man har et slikt for hånden.


Dernest laster man billedene inn i en katalog som ikke inneholder andre billeder. Det neste trinn er å åpne terminalvinduet, eller CLI, eller Commandomodus, om det er det du vil kalle det. Forflytt deg til katalogen som inneholder billedene, og start kommandoen "enfuse *.jpg". Jeg forutsetter at billedene er i jpg-format, og at gratisprogrammet "Hugin" er installert (det finnes til de fleste plattformer, jeg bruker Linux).

Denne kommandoen smører sammen alle billeder i katalogen til et såkalt HDR-billede. Alle retteksponerte felter i det overeksponerte, det retteksponerte og det undereksponerte billedet blir smort sammen til et lavdynamisk billede.Vips, vi har kreert HDR, nesten fritt for nyanser.

Jeg har tatt billeder av smør:Det måtte bli slik:


Voila!

Jeg har tatt bilde av terassen:
Smort sammen blir det slik:
Jeg har rettet kameraet mot naboen:Denne gangen blev det slik:Været blir betraktelig bedre i HDR.


Slik kan det bli i sort/hvitt:Sammensmort:


Tofft.
Hjemme, tilbake til Bilder