Globus 2


Den andre globusen. Denne er også svensk.
Når jeg skal bestemme tidpunkt for trykking av en globus, er det enkleste å se efter om det finnes en dato på globusen. Finnes det ikke noen dato, kan materialvalget gi en pekepinn om alderen. Dersom selve ballen er lavet av plastic, er globusen sikkert produsert efter krigen,  og hvis den er belyst med dioder, er det ikke umulig at den gir et bilde av verden i dette årtusenet. Denne globusen er svært spesiell.
Slik ser den ut i all sin prakt. Jeg kan ikke finne noen dato på den. Som vi ser, er foten av tre. Dette materialet har vært i bruk i alle tider som fot til globus, så det sier lite om alderen. Ballen er av glass, og det har også vært brukt lenge, og brukes fremdeles. Selve kartverket ser ut til å være av papir, og sier lite om alderen. Globusen har innebygget lys. Dermed er det lite trolig at globusen er fra før 1850.Som den andre globusen har den Fransk Somaliland.


Den har også Spansk sahara.Jeg finner to kongo.


To Pakistan.


Sovjetunionen. Nå har vi snevret inn grundig. Sovjetunionen oppstod i 1922 og falt i 1991.


Her er Israel. Nå skal vi telle hvor mange Tyskland den har.


I all verden. INGEN Tyskland. Vi kan si med sikkerhet at det har alltid vært minst ett Tyskland i perioden 1922-1991. Sovjetunionen oppstod først i 1922, så globusen er nødt til å være nyere enn det.  Dermed kan jeg fastslå at dennne globusen enten er et resultat av et ønske, eller så er det snakk om profeti. I følge spådommen vil altså sovjetstatene en gang i fremtiden igjen slå seg sammen. Tyskland vil raderes fra jordens overflate av sine fiender. Fiendene er antagelig ikke EU-land, så det bør la seg gjøre å tenke ut hvem som kan ha gjort dette. Siden dette ikke har hendt enda, kan jeg med sikkerhet fastslå at globusen forestiller jorden efter 2007, men så er det også den nyeste globusen i min samling. Noen vil nok mene at denne globusen er penere enn andre, men er det sikkert at det blir mer fred på denne måten?


Globus, globus 3
Hjemme, tilbake til Bilder.

hit counter script