Globus


På denne siden skal jeg vise noen bilder av den ene globusen min. Det er ikke en sånn kjip 12" globus. Diameteren på denne er 13", og den er av glass. Produksjonsdatoen for globusen kan finnes omtrentlig. Følg med:Slik ser den ut i all sin prakt.Legg merke til at det er lett å finne Fransk Somaliland. Det ligger naturligvis langs kysten, nord for Somalia.Her har vi Spansk Sahara. Det ligger på Afrikas vestkyst.


Jeg har sett over hele globusen, men kunne ikke finne mer enn to Kongo. Nuvel. Det er i alle fall minst to Kongo på denne globusen.Med to Kongo er det ikke annet enn rett og rimelig med to Pakistan.Her har jeg både Thailand og Indokina, men ingen Vietnam eller Laos. Da skulle det være ganske klart at denne globusen må være trykket i det herrens året 1939 eller i 1949. Siam skiftet navn til Thailand i 1939, men skiftet tilbake til Siam under annen verdenskrig. Så beholdt de navnet Siam frem til mai 1949.Ein Volke, Ein Reich, Ein Welt. Før 1949 så man seg tjent med kun å ha ett Tyskland. Jeg kan bare finne ett Tyskland på globusen. Østtyskland blev opprettet i oktober 1949. Siden oktober 1990 har man igjen ment at det er tilstrekkelig med kun ett Tyskland.Her har vi Israel. Dermed må globusen være trykket mellem mai og oktober 1949.


Globus 2, globus 3,
Hjemme, tilbake til Bilder.website statistics