GalvanometerPlutselig er jeg i besittelse av et torsjonsgalvanometer. En gammal ørn av meg hadde det med som gave. Jeg klarte ikke å finne noen god bruksanvisning på internettet, men jeg skal forsøke å forklare hvordan det brukes. Først et bilde av "Torsionsgalvanometer nach Siemens".
Instrumentet presenterer seg flott i en glassmonter. Det står på tre stillbare føtter, for at det skal være enkelt å lodde det.
Loddet peker på et kryss. Det er viktig at loddet peker midt i krysset.Vi ser at vi har en indexfeil på omtrent -1,4 delestreker (-0,014 Daniell). Det må vi ta hensyn til ved avlesning. Når instrumentet er spenningsløst, viser det 103,5 centiDaniell.Bildet viser torsjonsfjæren og opphengshyssingen.Her ser vi spolene (multiplikatorene) som påvirker magneten som er spent opp med torsjonsfjæren. Motstanden er 100 ΩTilkoblingene.Stillbar fot.Galvanometeret er produsért av Siemens & Halske i Berlin, omkring 1885. Det har at lavt serienummer, 8251.Øverst på instrumentet er det en stilleskrue som kan heve og senke loddet. Det er en elegant løsning; man bare vinder opp hyssingen. Under vinden er den knudrete knasten til å nullstille instrumentet. Når det er satt spenning på, dreier vi til nålen er tilbake på -1,4, og leser av utslaget på den andre nålen. Utslaget trekkes fra eller legges til 103,5. Én delestrek betyr en spenning på 0,01 Daniell.Transportskruen som sørger for at ikke spissen på loddet blir skadet. Siden den har transportskrue, er det sikkert meningen at en handyman kan ha med denne i kofferten på oppdrag.Settskruen som fixérer huset, og låser rotasjonen.Bilde av platene som stabilisérer og magneten samt torsjonsfjæren.Bak torsjonsfjæren ser vi overføringen (på skrå) opp til nålen.Hjemme, tilbake til Bilder