Eggekokerkalkulator


Når man skal koke egg slik at de blir perfekte, er det mange faktorer som spiller inn. Man må ta hensyn til koketemperaturen, temperaturen på egget når det legges i gryten og størrelsen på egget. Koketemperaturen vil endres noe med lufttrykket  -  lavere lufttrykk gir lavere kokepunkt. Jo høyere man befinner seg (på fjellet), desto lavere er lufttrykket.

Jeg liker best at egget har fast hvite og litt bløt plomme. For at jeg skal få egget slik, har jeg utviklet en eggekokerkalkulator. Den gjelder bare for vanlige hønseegg, så de som har tilgang til andeegg eller gåseegg, må koke i lenger tid.

For at egget ikke skal sprekke når jeg har det i vannet, har jeg litt salt i kokevannet. (Kjemikere tror at man har salt i vannet for at eggehviten skal koagulere, slik at den ikke flyter utover dersom skallet sprekker. Fysikere vet at skallet ikke kommer til å sprekke hvis man har salt i vannet, pga et fenomen som kalles "fukting". Fukting gjør at skallet ikke lenger er så tett, slik at luften slipper ut av egget heller enn å danne trykk. Det er det samme fenomenet man ser i regnvær hvis man sitter i et telt med bomullsduk. Duken er bare tett hvis man ikke berører den på innsiden. Hvis man berører den, vil duggdråpene sprekke, og duken blir fuktet. Så begynner duken å lekke.)  Husk å skylle egget i koldt vann såsnart det er kokt ferdig. Hvis ikke vil ikke kokeprosessen stanse, og egget blir hårdere.

Hvis du ikke vet temperaturen på egget, kan du sette 10 grader i kalkulatoren. Det vil gi godt nok resultat.
Hvis du ikke vet hvor varmt det kokende vannet er, kan du sette 100 grader i kalkulatoren. Det vil gi godt nok resultat.
Hvis du ikke vet vekten på egget, kan du sette 65 gram i kalkulatoren. Det vil gi godt nok resultat. (Det blir bedre om man setter  vekten i milligram.)

Eggets temperatur (t):______


Koketemperaturen (T):______


Eggets vekt (m):______

Tallene fører du direkte inn på skjermen med whiteboard-penn, eller annen penn som kan viskes bort. Har du ikke penn, kan du berøre skjermen mens du tenker på tallet, det gir godt nok resultat.

Beregnet resultat: For å få perfekt egg må det koke i 9 minutter.

Hvis du er et sted der det ikke er tilgang til internettet, kan du bruke denne formelen: Koketiden = (1/( t*T*m))+k

"k" er et tall som kalles "Skillers konstant". Den beregnes slik: k = 3600/400, der 3600 er antall sekunder i et minutt, og 400 er antall grader i breddecirkelen der du befinner deg, målt i gon (nygrader). Hvis du ikke vet ved hvilken breddecirkel du befinner deg, kan du bruke 400. Det blir godt nok. (Dette gjelder for Vestfold.)

Det gir alltid perfekt resultat.Egg som er kokt i 9 minutter.

For vanlige folk er beregningsmåten over god nok, men dersom en skikkelig nurd skulle finne på å koke seg egg, kan nøyaktigheten bedres ubetydelig. Man vil få et litt dårligere resultat om man velger å bruke grader Rèaumur heller enn grader Celsius. Litt bedre blir det med grader Rømer enn med grader Celsius. Grader Fahrenheit bedrer presisjonen ytterligere, og Kelvin endnu et hakk. Det aller beste er dog om temperaturen settes inn i grader Rankine. Hurra for den som har et slikt thermometer. (Grader Newton gir dårlig resultat, og grader Delisle er ubrukelig i denne sammenheng, unntagen hvis man koker egg høit oppe på fjellet.)


Hjemme, tilbake til Bilder