Bokskap

 
Jeg liker å lese. Derfor har jeg kjøpt bøker. Bøker bør oppbevares forsiktig, slik at de ikke går i stykker. Derfor har jeg plassért noen av mine bøker i bokskap. Noen av disse bokskapene vil jeg vise frem her.
Dette bokskapet er et kjipt IKEA-skap, men det rommer mange bøker. Jeg liker det.
I dette bokskapet kan man ha andre gjenstander enn bøker, for dette skapet er utstyrt med skuffer. Jeg har ikke så mange ting, så inntil videre er skuffene tomme.Dette bokskapet inneholder gamle oppslagsverker, som trettendeutgaven av Britannica, og førsteutgaven av Aschehougs konversasjonsleksikon.Dette bokskaper var det en snekker på Nesodden som var så grei at han lavet det for meg. Det var for stort til å presses gjennem døren, så det blev bygget inne på bibliotheket på hytten. Inntil videre står det endel glass i skapet. Det er tungt å bære bøker over fjellet.
Jeg har mange skap som ligner på disse. Jeg kommer ikke til å legge ut bilder av dem. Dette er "Billy" fra IKEA. Billige, men helt greie skap.


Hjemme, tilbake til Bilder


hits counter