Øll
Jeg er blitt lei av giftig industriøll, så fra nu av laver jeg mitt eget. Til dette trenger jeg et bryggeri.På kjøkkenbenken står tappetårnet.
I kjelleren står fatene. Dette fatet karboneres, og står for tur til å havne i kjøleskapet.
Fatene er ganske tunge, så for å løfte dem oppi kjøleren, har jeg et system med løpekatt og  kran. Dette er ikke en øllkran.
Fra kjøleskapet går linjen opp til tappetårnet på kjøkkenet.Hjem, tilbake til Bilder