Måletingester 3

Dette er en krumpasser med måleklokke. Med denne går det raskt å måle gjenstander med inntil 15 mm tykkelse. Avlesningen er grei for oss svaksynte.Dette er et digitalt micrometer. Det måler deler av tommen. Her har britene gitt opp dustesystemet sitt og delt inn i desimaler. Rakleverket viser rett og slett tusendelstommer.
Gonogo-caliper med måleklokke. Dritrå! Denne fikk jeg for en hundrelapp på eBay.
For å måle isolasjonsmotstanden til ledninger bruker man et megaohmmeter. For mange år siden var det en fabrikk som het "Megger" som bygget slike. Dermed blev "Megger" det navnet man brukte på alle megaohmmålere uansett fabrikat. På bildet er en original "Megger".
Før President Obama blev president var han verktøymaker på en liten fabrikk i Tyskland. Der lavet han enkle måleverktøy til bruk i industrien. Da fabrikken gikk konkurs fant han ut at han måtte satse på noe annet. Han hadde ledende stilling i fabrikken som faren eide, og mente derfor at han hadde gode lederegenskaper. Nå vet vi hvilket yrke han valgte. På bildet kan vi se en Obama kleinloch lehre. Denne er en av de siste fra presidentens hånd før fabrikken stengte. Det er antagelig urmakere som har mest bruk for en slik, som man kan måle hulldybde med, om enn hullet har ringe diameter. Læren er i grösse No 0.
Dette er en turteller. Man stikker spissen inni akselen på det som går rundt, og ser hvor mange runder den tar på ett minutt. Denne må brukes sammen med en klokke.En gjest skjenket denne på en helt vanlig lørdag. Det er et rør-voltmeter fra Brüel & Kjær! Endelig kan jeg måle spenning, om så frekvensen stiger helt til 50 000 Hz.Ved en tidligere anledning har en annen god venn donért denne frekvensgeneratoren. Om det ikke er noe alvorlig galt med begge disse apparatene, så er begge svært presise. De er i hvertfall enige om utslaget.


Hjemme, tilbake til Bilder, måletingester, måletingester 2

click tracking